اطلاعیه افزایش قیمت

به استحضار کلیه مشتــــریان ارجمنــــد سامانه پرداخت یاری رساند, باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش ناعادلانه هزینه‌ها از تاریخ 1401/06/25 کلیه خدمات و محصولات سامانه پرداخت یاری با افزایش قیمت به شرح زیر ارائه خواهد شد. سرویس / محصول / خدمات قیمت جدید ( تومان ) ...